Ontwikkelen van Apps

Ontwikkelen van Apps

Tegenwoordig is de vraag naar het ontwikkelen van apps enorm. Overal ontstaan bedrijven of afdelingen die zich met niets anders meer bezighouden. Uw klant gebruikt nou eenmaal vaker zijn of haar smartphone als de desktop computer. Dit fenomeen zal alleen maar toenemen. Steeds meer apparaten worden uitgevoerd met internet toegang. We kunnen dus concluderen dat apps een steeds belangrijkere functie in de markt krijgen.

Wij willen ook een app!

Dat is de opmerkingen die we steeds vaker krijgen van klanten. Bedrijven zien dat hun collega's een groter marktsegment aanboren door gebruik te maken van apps. Dat is misschien niet helemaal de juiste reden om een app te laten ontwikkelen en daarom organiseren we ook idea2app sessies. Tijdens deze sessies komt meestal naar voren wat voor app voor u van interessant zou kunnen zijn. Wij werken deze ideeën samen met u verder uit waarbij we rekening houden met onze kennis en ervaring in deze markt. Uiteindelijk kunnen we voor u de app gaan ontwikkelen. We bouwen desgewenst apps voor alle belangrijke platformen iOS en Android maar ook Webapps behoren tot de mogelijkheden.

Een app kan bijdrage tot uw succes

Het gaat ook nog verder. We zijn namelijk niet klaar nadat we voor u een app hebben gebouwd en deze in de diverse app-stores hebben geplaatst. Misschien kan een marketing campagne nog helpen om de app kenbaar te maken bij een groter publiek. Ook kunnen we beheer en analyse uitvoeren op uw apps. Wanneer bijvoorbeeld Apple met een nieuwe versie van hun iOS komt wilt u natuurlijk graag vooraf weten of dit geen gevolgen heeft voor de werking van uw apps. Dit soort zaken leveren ook een bijdrage tot het maken en hebben van een succesvolle app.

Voor meer informatie en/of een prijsofferte kunt u contact opnemen met onze sales-afdeling. Hiervoor kunt u het formulier gebruiken op deze pagina.